zest

Wij zijn onderscheidend als studio voor
visuele vormgeving. Het besef dat elke
uiting die wij creëren deel uitmaakt van
de geïntegreerde branding van de
opdrachtgever staat hierbij voorop.
Het DNA van de onderneming moet overal
in terug te vinden zijn.

In het traject van concept-ontwerp tot het
moment van implementeren zijn visie en
missie van de onderneming een relevante
factor. Communicatie in welke vorm dan
ook is pas effectief als alles elkaar
versterkt. Zowel op korte termijn als in
de toekomst.

Wij houden van een directe aanpak.
Op basis van een scherpe briefing
inventariseren wij de communicatie-
doelstellingen.

Vervolgens bepalen wij de vorm bij die
hier het beste bij past. Zodat ons concept
perfect aansluit bij uw doelstelling.


pot